Lake View City Novaland

Là một dự án mới của tập đoàn Novaland, đặt tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Sản phẩm: Trụ uống nước ngoài trời ELKAY làm bằng chất liệu thép hàng hải SUS316 

Năm thực hiện: 2017